"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

PKE S.A.

1. Doradztwo przy ustalaniu procedur zakupu zgodnych z PZP dla budowy nowego bloku ciepłowniczego 50MW w Bielsku Biała

termin realizacji: 10.05.2010 - 16.07.2010

2. Pomoc doradcza w organizacji i prowadzeniu przetargu zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych WAN

termin realizcji: .31.03.2009 - 15.09.2009

3.  Asysta formalna, techniczna i prawna w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargów związanych z remontami turbiny i kotła w trybie wymogów Ustawy o zamówieniach publicznych, w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji formalnej i opracowaniu  SIWZ.

termin realizacji: 15.03.2003 - 30.07.2004
 


REFERENCJE