"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Centralny Rejestr Umów

Jedną z ciekawszych aplikacji powstałych w ISC jest CAB CRU - Centralny Rejestr Umów.
 
CAB CRU powstał w wyniku postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o dużą ilość umów i zleceń w ciągu roku. 
 
CAB CRU rozwiązuje:
 • średniookresowe planowanie wydatków i wpływów
 • tworzenie planu kosztów w budżecie
 • śledzenie rzeczowego i wartościowego stanu realizacji poszczególnych umów (zakupu i sprzedaży)
 • tworzenie "wykonania" budżetu na podstawie poziomu realizacji umów (rejestracja faktur)
 • tworzenie "obligo" w budżecie, czyli wartości rezerwowanych środków na część nie zrealizowaną umowy kosztowej 


System zapewnia:

 • Możliwość przeglądania z poziomu umowy metodą "drilling-down" wszystkich informacji związanych z umową. Organizacyjny porządek zawierania i realizacji umów 
 • Automatyczne blokowanie w budżecie zaplanowanych w umowie środków finansowania 
 • Możliwość powiązania elektronicznego dokumentu umowy z zarejestrowaną umową w CRU 
 • Określenie odpowiedzialności i kompetencji za zawartą umowę w zależności od wartości i przedmiotu umowy 
 • Oszczędności w wymiarze czasowym i ludzkim dzięki dostępności i szybkości dotarcia do informacji o dostawcach, prowadzonych procesach przetargowych, zawartych umowach zgromadzonych w jednym miejscu 
 • Likwidowanie przekłamań informacyjnych przez zapewnienie jednolitego sposobu kodowania umów i zleceń. 
 • Kontrola i analiza danych bieżących i historycznych
Funkcjonalnie CRU można podzielić na następujące bloki tematyczne:
 
1. Rejestracja umowy
 • Rejestracja podstawowych informacji o umowie 
 • Tworzenie planów finansowych umowy 
 • Tworzenie planów rzeczowych umowy 
 • Uzupełnianie słowników klasyfikujących umowę 
2. Zatwierdzanie umowy 
 • Uzupełnianie słowników klasyfikujących umowę 
 • Zatwierdzanie umowy wg zdefiniowanych ścieżek zatwierdzeń 
 • Zatwierdzanie umowy przez wybranych użytkowników
3. Realizacja i wykonanie umowy
 • Tworzenie aneksów 
 • Rejestracja zleceń 
 • Wprowadzanie protokołów odbioru prac 
 • Rejestracja wykonania umowy - rejestracja faktur 
4. Raporty i zestawienia
 • Wzory gotowych typów raportów 
 • Możliwość budowania dowolnych zestawień 
 • Możliwość eksportowania informacji do Excel'a 
 • Możliwość szerokiego filtrowania