"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Wdrażanie obcych systemów IT

MAXeBiznes

Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP

ISC proponuje klientom, którzy poszukują rozwiązań klasy ERP system MAXeBiznes wspierający procesy biznesowe m.in. w obszarach Logistyki, Zarządzania personelem i Finansów.

Oferujemy wdrożenie informatycznej obsługi w jednym zintegrowanym systemie zarówno pojedynczej spółki jak i grupy firm powiązanych ze sobą kapitałowo.

Ogólny schemat działania systemu w otoczeniu biznesowym:

 

W procesie wdrożenia firma ISC Sp. z o.o. zakłada maksymalne dostosowanie oferowanego rozwiązania informatycznego do konkretnych, często bardzo specyficznych, potrzeb użytkowników. Nasi klienci otrzymują system informatyczny realizujący ich procesy biznesowe.

Główną cechą proponowanego oprogramowania jest parametryzacja wielu jego elementów pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika. Ma to niebagatelne znaczenie z uwagi na częste zmiany (otoczenie prawne, zmiany organizacyjne, sytuacja gospodarcza), jak również rosnące potrzeby wynikające z rozwoju przedsiębiorstwa.

Parametryzacja modułów systemu MAXeBiznes dokonywana jest na etapie wdrożenia przez pracowników firmy ISC. Umożliwia to przyszłym użytkownikom pracę na systemie dedykowanym - zaprojektowanym dokładnie w myśl ich specyficznych potrzeb. Odzwierciedlane są w systemie role i funkcje poszczególnych osób, a co za tym idzie - wygląd aplikacji, dzięki czemu praca z nim staje się łatwa i przejrzysta.

Nadanie ściśle określonych uprawnień użytkownikom (do danych i operacji) zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz znacznie usprawnia przepływ informacji. Dzięki temu np. osoby upoważnione mogą mieć dostęp do wszystkich danych firmy (punkty sprzedaży, magazyny, kontrahenci itp.), a pozostałe osoby tylko do wybranych zakresów informacji.

Proces wdrożenia systemu MAXeBiznes jest zgodny z metodyką aSAP. Stosując tę metodykę wdrażania (wywodzącą się z powszechnie używanych metodyk projektowych) zakładamy pełną współpracę zespołów wdrożeniowych klienta z konsultantami. Z naszych doświadczeń wiemy, że tylko taka współpraca przynosi oczekiwane rezultaty.