"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Zarządzanie zakupami

W dobie silnej konkurencji rynkowej w większości sektorów gospodarki nikogo nie trzeba przekonywać o kluczowym znaczeniu sprawnego zarządzania logistyką zarówno w małej jak i w dużej firmie. 

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie zazębiają się z innymi procesami z niemal wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym wpływają one bezpośrednio na jego dynamikę i koszty, a więc również na wyniki finansowe. 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowo-handlowych dużą rolę odgrywa logistyka materiałowa. 

Występujące w tym obszarze procesy: 

 • obsługi zapotrzebowania 
 • obsługi zlecenia produkcyjnego 
 • zamówienia materiału 
 • zamówienia od klienta 
 • reklamacji 
 • obsługi stanu awaryjnego 

tylko z pozoru wydają się być niezależne. Tak naprawdę są ściśle ze sobą powiązane i nie można ich rozdzielić. Powiązania owe winny być przedmiotem wnikliwej analizy dla celów kosztowej, porządkowej i czasowej optymalizacji procesów. 

W obszarze logistyki materiałowej ISC oferuje swą pomoc w zakresie: 

- opracowania dokumentów regulujących procesy wyboru wykonawców w Przedsiębiorstwie:

 • regulamin komisji przetargowej
 • regulaminu udzielania zamówień
 • wzory dokumentów i formularzy występujących w procesach wyboru wykonawcy/wykonawcy zarówno dla procedur zakupowych

- analizy procesów logistycznych funkcjonujących w firmie 

 • inwentaryzacja i klasyfikacja procesów 
 • przedstawienie procesów w formie czytelnych schematów 
 • wskazanie kierunku zmian 

- optymalizacji istniejącego modelu logistycznego pod kątem: 

 • ograniczenia zbędnych czynności 
 • ograniczenia zbędnych dokumentów papierowych i elektronicznych 
 • skrócenia czasu trwania procesu 
 • eliminacji nadmiarowej informacji 
 • zapewnienia kompletności gromadzonej informacji 

- doradztwa przy wyborze systemu informatycznego wspierającego procesy logistyczne 
- budowanie centrów logistycznych dla grup podmiotów:

 • wybór asortymentu do wspólnych zakupów
 • nadzór strategii zakupowych
 • budowa modelu działalności centrum i współdziałania z podmiotami
 • analiza korzyści/koszty budowy centrum
 • harmonogram dojścia.