"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
Centra usług wspólnych

W obecnej sytuacji rynkowej dla uzyskania konkurencyjności podmiotów znaczącym staje się  optymalizacja działań w konsolidowanych  przedsiębiorstwa.
Właściwe zdefiniowanie obszarów, które zostaną przejęte do wspólnej działalności, wydzielenie i organizacja centrów usług wspólnych to elementy oferty ISC. Centra usług mogą działać na zasadach outsourcingu, jak również jako elementy jednorodnej organizacji. Zamodelowanie działania przyszłej organizacji, określenie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów podlegających konsolidacji i nowotworzonych, określenie  nowej roli poszczególnych komórek organizacyjnych, szczegółowe opisanie przebiegów przyszłych procesów oraz opracowanie drogi przejścia ze starej  do nowej organizacji uwzględniającej różne uwarunkowania (np. eksploatowane  systemy IT w poszczególnych podmiotach)  to elementy wpływające na jakość przedsięwzięcia,  ważne dla osiągnięcia przeszłego sukcesu.

ISC oferuje swoja pomoc doradczą  w aspekcie organizacyjnym przy budowie modelu działalności centrów i współdziałania z konsolidowanymi podmiotami oraz w modelowaniu procesów w obszarach:

 • finansowym  i kontrolingu,
 • zarządzania majątkiem produkcyjnych  (w tym remonty i inwestycje),
 • logistycznym i zarządzania zapasami,
 • administracyjnym,
 • handlu  i marketingu, dla modelu  docelowego jak również okresu przejściowego

Efektem pracy ISC będzie:

 • jednoznacznie opisany  sposób realizacji procesów dla każdego podmiotu wchodzącego w skład konsolidowanego organizmu oraz dla nowotworzonych struktur,
 • jednoznacznie opisany podział odpowiedzialności w poszczególnych procesach,
 • zaktualizowany opis procesów tak, aby było jasne w jakim narzędziu IT będą realizowane poszczególne kroki procesów oraz kto będzie je realizował,
 • schematy workflow (przepływu pracy i informacji)  przyszłego rozwiązania,
 • sposób i harmonogram dojścia do docelowej organizacji.

Prace ISC obejmowałyby następujący zakres:

 • analizę stany obecnego i zebranie oczekiwań,
 • analizę działania systemów IT wykorzystywanych w poszczególnych podmiotach w zakresie procesów,
 • analizę możliwości dostosowania opracowanych  procesów do używanych systemów IT,
 • spotkania koncepcyjne z zespołem klienta, 
 • opracowanie/zweryfikowanie schematów WF obiegu informacji (WF oraz zakresu informacji przesyłanej pocztą elektroniczną)  pomiędzy podmiotami  a centrami w zakresie dokumentów w  kluczowych procesach biznesowych  wraz z wytycznymi dla zmian w systemach informatycznych.