"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

BOT GiE S.A.

1. Audyt opracowania „Dokumentacja projektowo-wykonawcza systemu wspierającego proces przetargowy w Grupie BOT”

termin realizacji: 20.04.2007 - 30.05.2007

2. Pomoc w organizacji i przygotowanie wymagań funkcjonalnych oraz innych dokumentów do przetargu na wybór wykonawcy zintegrowanego systemu informacji dla BOT GiE S.A. w oparciu o ustawę PZP.

Prace obejmowały:

  • Analizę procesów biznesowych,
  • Analizę i opracowanie wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego w następujących obszarach: CRM, sprzedaż, controlling, inwestycje, remonty, gospodarka magazynowa, umowy, zarządzanie dokumentacją, kadry i płace, finanse i księgowość, środki trwałe, analizy finansowe, skarbnik, planowanie produkcji i kosztów zmiennych,
  • Opracowanie projektów umów i dokumentów przetargowych.

termin realizacji: 09.2006 – 03.2007

 REFERENCJE