"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

Elektrownia Rybnik S.A. grupa EDF

1. Pomoc w organizacji i doradztwo w przetargu prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. PZP na wybór wykonawcy zintegrowanego systemu informatycznego dla Elektrowni „Rybnik” S.A.

  • organizacja postępowania, opracowanie dokumentów wewnętrznych, prace w Komisji przetargowej:

  • opracowanie wniosków i SIWZ (instrukcja formalno-prawna, formalna, wymagania merytoryczne, wzorzec umowy)

  • udział w negocjacjach,

  • ocena warunków podmiotowych i ofert

  • odpowiedzi na protesty

  • udział w procesie wdrażania, wybranego rozwiązania, poprzez realizowanie polityki zapewniania jakości projektu w ramach „Zespołu jakości” (nadal)

termin realizacji: 1.04.2004 -19.01.2005 (podpisanie Umowy z wybranym wykonawcą)

 

 

 


REFERENCJE