"Tylko szarlatani są pewni swojej sprawy"
(Wolter 1694-1778)
KLIENCI

IMPEL S.A.

1. Opracowanie strategii oraz mapy docelowych procesów wraz z określeniem wymagań na system informatyczny.
Zakres prac obejmował 4 etapy:

ETAP 1 – Przygotowanie projektu

ETAP 2 – Model procesowy GK IMPEL

  • Rozpoznanie strategiczne. Ogólne studium strategii IMPEL S.A. identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i mierników efektywności
  • Budowa głównej mapy procesów (mapa procesów poziom 1 i/lub2)
  • Określenie kryteriów/wymagań optymalizacji
  • Szczegółowe opisanie wybranych procesów z głównej mapy (poziom3)

ETAP 3 – Budowa specyfikacji wymagań procesowych:

  • Analiza spójności rozwiązań organizacyjnych (modele procesów, struktura organizacyjna) z przyjętymi celami strategicznymi Spółki
  • Opis funkcjonalności przyszłego systemu informatycznego

ETAP 4  - Budowa specyfikacji wymagań pozaprocesowych (niefunkcjonalnych)
opracowanie wymagań nieprocesowych

termin realizacji: 12.2006 - 01.2007


REFERENCJE